Accreditatie

Accreditatie en Q-keurmerk-punten

De cursussen van Beekpark Academy zijn voorzien van het Q-Keurmerk®, het accreditatie-keurmerk voor alle cursussen voor de tandheelkundige professie. Voor het volgen van deze cursussen ontvangen deelnemers Q-Keurmerk® geaccrediteerde punten (KRT – Q-punten).

Q-Keurmerk® is ontwikkeld door de tandheelkundige professie in samenspraak met TNO Leiden en wordt door de tandheelkundige beroepsgroep erkend als het beste accreditatie-orgaan. Q-Keurmerk® maakt gebruik van getrainde en geschoolde auditoren, zowel bekend met toetsing als met het tandheelkundig veld. Alle met het Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen zijn door het KwaliteitsRegister Tandartsen en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten opgenomen.

Certificering KNMT

Beekpark Academy is driven by Beekpark Tandartsen. Bij Beekpark Tandartsen staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, laten wij ons visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT, dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Beekpark Tandartsen is gevisiteerd in het jaar 2016.