Anesthesie

Cursus Anesthesie

De cursus Anesthesie richt zich op het geven van lokale anesthesie in de boven- en onderkaak: infiltratie- en geleidingsanesthesie. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor praktiserend tandartsassistenten met minimaal 1 jaar ervaring, die een grotere rol willen spelen in de tandheelkundige praktijk.

De cursus bestaat uit een theoretisch, een anatomisch en een praktisch deel. Voordat de cursist met het praktische deel mag starten moet voor de getoetste theorie een voldoende zijn behaald.

Met deze cursus wil Beekpark Academy voorzien in de behoefte aan hoger opgeleid personeel binnen het tandheelkundig bedrijf.

Aanmelden cursus Anesthesie

Voor meer informatie en aanmelden: stuur een bericht aan info@beekpark.nl.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus beheerst de assistent de volgende kennis en vaardigheden:

 • Kennis van relevante wetgeving (Wet BIG), op grond waarvan voorbehouden handelingen door een ander dan de tandarts mogen worden uitgevoerd;
 • Kennis van farmacologische en fysiologische achtergronden van de werking van lokale anesthesie;
 • Kennis van de anatomie van het innervatiegebied van de nervus trigeminus;
 • Het nauwkeurig afnemen van een medische anamnese;
 • Inzicht in en kennis van de contra-indicaties voor het geven van lokale anesthesie;
 • Het herkennen van complicaties na het toedienen van lokale anesthesie;
 • Het op de juiste manier toedienen van infiltratie- en geleidingsanesthesie in de tandheelkundige praktijk;
 • Het aannemen van een goede ergonomische werkhouding;
 • Het geven van voorlichting en nazorg aan patiënten na verkregen anesthesie.

Toetsing

 1. Voorafgaand aan de cursus wordt met behulp van een schriftelijke entreetoets ter vaststelling van de beginsituatie bepaald in welke mate de individuele cursist de theorie omtrent anesthesie reeds beheerst.
 2. Bij aanvang van de tweede cursusdag wordt theorie getoetst, opdat eventuele hiaten in kennis op tijd gedetecteerd en opgevuld kunnen worden. Bij een voldoende beoordeling van de getoetste theorie mag de cursist deelnemen aan het klinische deel.
 3. Op de 3e cursusdag worden een praktische en een theoretische toets afgenomen. Op grond hiervan wordt beoordeeld of de leerdoelen door de cursist zijn behaald.

Bij aanvang van de cursus ontvangt iedere cursist en logboek. Hierin houdt de cursist, samen met zijn/haar begeleider(s), zijn/haar praktische vorderingen bij. Tevens dient het logboek ter notering van persoonlijke aandachtspunten. Na het succesvol afronden van de leergang ontvangt de cursist een Certificaat Van Bekwaamheid.

Studiebelasting

 • 3 docentgebonden dagdelen van 3,5 uren op de cursuslocatie.
 • De cursisten worden geacht op de eigen werkvloer, onder begeleiding van een tandarts, praktijkopdrachten uit te voeren.
 • Van de cursisten wordt verwacht dat zij de theorie zelfstandig tot zich nemen gedurende in totaal 3 uren zelfstudie per lesweek.
 • Tijdens de docentgebonden dagdelen wordt de theorie geoefend en worden vragen beantwoord.

Patiëntselectie

Tijdens de docentgebonden dagdelen oefenen de cursisten op elkaar. De cursisten hoeven dus niet voor patiënten zorg te dragen. Bij het uitvoeren van de opdrachten in de eigen praktijk, oefent de cursist in overleg met de hem/haar begeleidende tandarts.

Lesdata

Lesdata cursus Anesthesie 2019

Kosten

De kosten van de cursus Anesthesie bedragen € 795 per cursist en vindt doorgang bij een minimale deelname van 6 cursisten.
Bij de cursus zijn inbegrepen:

 • Syllabus Leergang Anesthesie, Beekpark Academy, Apeldoorn 2011
 • Studenteneditie van Lokale anesthesie in de Tandheelkunde – J.A. Baart, H.S.
 • Brand, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2006
 • Bruikleen van benodigde tandheelkundige instrumenten en materialen;
 • Een persoonlijk Logboek;
 • Schrijfmaterialen;
 • Koffie en thee met versnaperingen.

Locatie

De cursus vindt plaats in het gebouw van Beekpark Tandartsen. De praktijk, die is gelegen in het midden van het land, is hiertoe uitstekend geoutilleerd en beschikt over een grote cursusruimte met alle mogelijke audiovisuele middelen, vijf volledig uitgeruste behandelkamers, twee fantoomhoofden en een grote bemenste kantine.

Inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven, neem contact met ons op!

Contact