Röntgen voor assistenten

Cursus Röntgen voor assistenten

Cursus Röntgen

De cursus Röntgen voor Assistenten is speciaal ontwikkeld voor praktiserend tandartsassistenten met minimaal 1 jaar ervaring, die een grotere rol willen spelen in de tandheelkundige praktijk.

De docerende tandarts is in het bezit van het diploma Stralingsdeskundige niveau 5A/M. Assistenten en mondhygiënisten mogen alleen röntgenfoto´s maken in opdracht van een 5A/M gecertificeerde tandarts. De cursus Röntgen kan dienen als adequate bijscholing/nascholing en als geaccrediteerde cursus Röntgen binnen uw organisatie, als neergelegd in de Kernergiewet.

Met de cursus tandheelkundige Radiologie voor assistenten (KEW) wil Beekpark Academy voorzien in de behoefte aan hoger opgeleid personeel binnen het tandheelkundig bedrijf.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden: stuur een bericht aan academy@beekparktandartsen.nl.

 

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beheerst de cursist de volgende kennis en vaardigheden:

 • Kennis van röntgenstraling;
 • Kennis en toepassing van het röntgenprotocol en de eigen rol daarin;
 • De basisprincipes;
 • Kennis van de effecten van straling;
 • Kennis van de maatregelen tegen straling;
 • Kennis van de tandheelkundige röntgenopname.

Toetsing

Na afloop van de leergang wordt een theoretische toets afgenomen. Na succesvol afronden ontvangt de cursist een Certificaat Van Bekwaamheid.

Studiebelasting

 • 1 dag op de cursuslocatie om theorie te behandelen en te oefenen
 • De cursisten worden geacht op de eigen werkvloer, onder begeleiding van de tandarts, zich de aldaar aanwezige apparatuur eigen te maken en het geleerde in praktijk te brengen.
 • Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij het geleerde door herhaling en zelfstudie up to date houdt.

Lesdata

Lesdata cursus Röntgen voor Assistenten 2019

Zaterdag 9 maart 09:00-12:00 of 13:00-16:00
Zaterdag 11 mei 09:00-12:00 of 13:00-16:00
Zaterdag 8 juni 09:00-12:00 of 13:00-16:00

Het minimale aantal deelnemers per cursusdag is gesteld op 8. Beekpark Academy biedt deze cursus indien gewenst ook aan op locatie. Voor informatie en tarieven neemt u contact op met academy@beekparktandartsen.nl.

Kosten

De kosten van de cursus Röntgen voor Assistenten bedragen € 175 per cursist inclusief:

 • Syllabus;
 • Bruikleen van benodigde tandheelkundige instrumenten en materialen;
 • Een persoonlijk Logboek;
 • Schrijfmaterialen;
 • Koffie en thee met wat versnaperingen.

Patiëntselectie

Tijdens het docentgebonden dagdeel oefenen de cursisten op elkaar. De cursisten hoeven dus niet voor patiënten zorg te dragen. Bij het uitvoeren van de gedelegeerde taak röntgenfoto’s afnemen bij de patiënt, oefent de cursist in overleg met de hem/haar begeleidende tandarts in de eigen praktijk.

Locatie

De cursus vindt plaats in het gebouw van Beekpark Tandartsen. De praktijk, die is gelegen in het midden van het land, is hiertoe uitstekend geoutilleerd en beschikt over een grote cursusruimte met alle mogelijke audiovisuele middelen, vijf volledig uitgeruste behandelkamers, twee fantoomhoofden en een grote bemenste kantine.

Inschrijven

Voor meer informatie of inschrijven, neem contact met ons op!

contact