Preventie Assistent

Cursus Preventie Assistent

De cursus Preventie Assistent is speciaal ontwikkeld voor praktiserend tandartsassistenten met minimaal 1 jaar ervaring, die een grotere rol willen spelen in de tandheelkundige praktijk. De cursus richt zich op het verrichten van handelingen voor preventieve tandheelkundige zorg aan patiënten. Met deze cursus wil Beekpark Academy voorzien in de behoefte aan hoger opgeleid personeel binnen het tandheelkundig bedrijf.

Aanmelden cursus Preventie Assistent

Voor meer informatie en aanmelden: stuur een bericht aan info@beekpark.nl.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beheerst de Preventie Assistent de volgende kennis en vaardigheden:

 • Kennis van de anatomie en de functie van het parodontium;
 • Kennis en toepassing van het preventieprotocol en de eigen rol daarin;
 • Kennis van het ontstaan van mondziekten en gebitsslijtage en deze aan patiënten kunnen overdragen;
 • Patiëntgerichte mondhygiëne-instructie en motivatietechnieken;
 • Bepalen DPSI;
 • Verwijderen van supragingivaal tandsteen met de ultrasoon scaler;
 • Verwijderen van supragingivaal tandsteen met scaler H6/H7 en 204sd;
 • Voedingsadviezen bij erosie en cariës;
 • Aannemen van een goede ergonomische werkhouding.

Toetsing

 1. Voorafgaand aan de cursus wordt met behulp van een schriftelijke entreetoets ter vaststelling van de beginsituatie bepaald in welke mate de individuele cursist diverse onderdelen reeds beheerst.
 2. Halverwege de cursus wordt de theorie tussentijds getoetst, opdat eventuele hiaten in kennis op tijd gedetecteerd en opgevuld kunnen worden.
 3. Na afloop van de cursus worden een praktische zowel als een theoretische toets afgenomen. Op grond hiervan wordt beoordeeld of de leerdoelen door de cursist zijn behaald.

Na afloop van elke cursusdag ontvangt de cursist een persoonlijke lijst met aandachtspunten met betrekking tot de praktische uitvoering van vaardigheden. Gaande de leergang worden de vorderingen van de individuele cursist middels een aftekenlijst bijgehouden. Na het succesvol afronden van de leergang ontvangt de cursist een Certificaat Van Bekwaamheid.

Studiebelasting

 • 8 docentgebonden dagdelen van 7 uur op de cursuslocatie.
 • Praktijkopdrachten onder begeleiding van een tandarts of preventie assistent: 40 uur (minimaal)
 • Zelfstudie: 40 uur
 • Tijdens de docentgebonden dagdelen wordt de theorie geoefend en worden vragen beantwoord.
 • Na afloop van elke cursusdag ontvangt de cursist een persoonlijke lijst met aandachtspunten met betrekking tot de praktische uitvoering van de vaardigheden. Het is de bedoeling dat de cursist deze gaat oefenen in de praktijk waar hij/zij werkzaam is.
 • Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt de cursist de opdrachten ter voorbereiding van de volgende cursusdag. Deze opdrachten, die meer algemeen zijn na te lezen in de syllabus, omvatten zowel het bestuderen van theorie als het oefenen van praktische vaardigheden.
 • Van de tandarts of preventie assistent wordt verwacht dat hij/zij tijd vrij maakt om de cursist te begeleiden.

Patiëntselectie

Tijdens de docentgebonden dagdelen worden patiënten behandeld. Deze patiënten worden door de cursist zelf geselecteerd en aangebracht. In de oefensituatie bij het uitvoeren van de opdrachten in de eigen praktijk dient de cursist, in overleg met de hem/haar begeleidende tandarts of preventieassistent, eveneens zelf zorg te dragen voor patiënten.

Lesdata najaar

Lesdata cursus Preventie Assistent 2019 najaar

 • zaterdag 5 oktober
 • zaterdag 19 oktober
 • zaterdag 9 november
 • zaterdag 23 november
 • zaterdag 7 december
 • zaterdag 21 december
 • zaterdag 11 januari 2020
 • zaterdag 25 januari 2020 (examen)

Op zaterdagen vindt de cursus plaats van 08.30-13.30.

Minimale aantal deelnemers per cursusdag is gesteld op 6. Voor informatie en tarieven neemt u contact op met info@beekpark.nl.

Kosten

De kosten van de cursus Preventie Assistent bedragen € 2.950.
Bij de leergang zijn inbegrepen:

 • Syllabus Leergang Preventie Assistent, BAcademy, Apeldoorn 2010
 • Studenteneditie Professionele Gebitsreiniging – handboek instrumenten en instrumentatietechnieken – Van der Avoort e.a., Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999, ISBN 90 313 3006X;
 • Eigendom van een nieuwe set instrumenten H6/H7 en S204;
 • Schrijfmaterialen;
 • Per cursusdag een persoonlijke lijst van aandachtspunten;
 • Koffie en thee met versnaperingen.

Locatie

De cursus vindt plaats in het gebouw van Beekpark Tandartsen. De praktijk, die is gelegen in het midden van het land, is hiertoe uitstekend geoutilleerd en beschikt over een grote cursusruimte met alle mogelijke audiovisuele middelen, vijf volledig uitgeruste behandelkamers, twee fantoomhoofden en een grote bemenste kantine.

Inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven, neem contact met ons op!

Contact